Απινιδωτής

Τι είναι o απινιδωτής; Πως λειτουργεί;

Ο απινιδωτής είναι μία μικρή εμφυτεύσιμη συσκευή η οποία εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα, όπως ακριβώς και ο βηματοδότης. Σαν συσκευές μοιάζουν πάρα πολύ ως προς το μέγεθος, το σχήμα και τον τρόπο εμφύτευσης. Η διαφορά τους είναι στην λειτουργία τους όσον αφορά το πως αντιμετωπίζουν τις αρρυθμίες.
Έτσι ενώ ο βηματοδότης ενεργοποιείται στις βραδυαρρυθμίες, δηλαδή όταν η καρδιά “χτυπάει” πολύ αργά,  ο απινιδωτής ενεργοποιείται όταν η καρδιά “χτυπάει” πολύ γρήγορα, λόγω κάποιας αρρυθμίας η οποία μπορεί να είναι και θανατηφόρος. Ο τρόπος με τον οποίο ο απινιδωτής σταματάει τις αρρυθμίες, είναι η απόδοση ενός ισχυρού σοκ από ρεύμα στην καρδιά. Το σοκ αυτό προκαλεί στην καρδιά σε μία ηλεκτρική επανεκκίνηση κάνοντάς την να “χτυπάει” ρυθμικά.

Η συσκευή του απινιδωτή, μπορεί σχεδόν πάντα  να κάνει και τη λειτουργία του βηματοδότη, όχι όμως και το αντίθετο. Είναι πιο πολύπλοκη συσκευή από τον βηματοδότη, αφού επιτελεί πολύ πιο δύσκολες διεργασίες. Επίσης ο απινιδωτής σαν συσκευή έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε επεξεργαστή, σε μνήμη καθώς και σε μπαταρία.

O τακτικός έλεγχος του απινιδωτή, από εξειδικευμένο καρδιολόγο, είναι απαραίτητος. Ο έλεγχος περιλαμβάνει: Τον εκτιμώμενο υπολοιπο χρόνο ζωής της μπαταρίας και τη σωστή λειτουργία των ηλεκτροδίων.

Γιατί χρειάζομαι έλεγχο κάθε χρόνο, αφού η μπαταρία μου είχε 10 χρόνια ζωή στον τελευταίο έλεγχο και τα ηλεκτρόδια λειτουργούσαν σωστά;

Το ερώτημα είναι εύλογο αλλά όπως είπαμε ο χρόνος ζωής είναι εκτιμώμενος σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή. Αν για παράδειγμα λόγω μιας αλλαγής στην κατάσταση του ασθενούς ή στην κατάσταση των ηλεκτροδίων αλλάξει η συσκευή μπορεί να ανακγαστεί να λειτουργεί στο διπλάσιο ή πολλαπλάσιο. Αυτό συνεπάγεται την εξάντληση της μπαταρίας γρηγορότερα. Όσον αφορά στα ηλεκτρόδια αυτά μπορούν να υποστούν, θραύση, μετατόπιση, αλλαγή των συνθηκών στο σημείο επαφής τους με την καρδία. Όλα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται αν λειτουργούν σωστά, αλλιώς ο ασθενής μπορεί να κινδυνεύει.

Leave a Reply