Αρρυθμία

Τι είναι η αρρυθμία;

Η καρδιά μας χτυπάει 60 – 100 φορές το λεπτό. Αυτό το καταφέρνει χάρη σε ένα ρυθμικό ηλεκτρικό ερέθισμα, που παράγεται 60 – 100 φορές το λεπτό και διαχέεται στην καρδιά κάνοντάς την να συσπάται. Οποιαδήποτε διαταραχή στην παραγωγή ή στην διάδοση αυτού του ερεθίσματος είναι μία  αρρυθμία.

 Κάθε διαταραχή του ονομάζεται αρρυθμία.
Φυσιολογικός ρυθμός.

[read more=”Περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Ειδικότερα η καρδιά χωρίζεται σε 4 μέρη. Πάνω σε 2 κόλπους και κάτω σε 2 κοιλίες. Οι κόλποι με τις κοιλίες είναι ηλεκτρικά μονωμένες δηλαδή το ρεύμα δεν μπορεί να περάσει από τους κόλπους προς τις κοιλίες παρά μόνο από ένα πολύ στενό πέρασμα του βρίσκεται μεταξύ τους και λέγεται κολποκοιλιακός κόμβος. Το ηλεκτρικό ερέθισμα παράγεται ψηλά στον δεξιό κόπλο από τον φλεβόκομβο και κατόπιν, διαχέεται στους δύο κόλπους. Έτσι έχουμε τη σύσπαση των κόλπων.

Στη συνέχεια φτάνει στη μοναδική δίοδο που υπάρχει και αφού την περάσει, διαχέεται στις 2 κοιλίες με αποτέλεσμα τη σύσπαση και των κοιλιών. Αν κάτι διαταράξει την ακολουθία αυτών των ρυθμικών γεγονότων, τότε έχουμε αρρυθμία.

Πόσες αρυθμίες υπάρχουν;

Γενικά υπάρχουν 2 μεγάλες οικογένειες οι βραδυαρρυθμίες και οι ταχυαρρυθμίες. Στις βραδυαρρυθμίες, η διαταραχή, κάνει την καρδιά να χτυπάει αργά, με κίνδυνο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του οργανισμού για αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα όπως αδυναμία, ζάλη, μέχρι και συγκοπή. Αντίθετα στις ταχυαρρυθμίες η καρδιά χτυπάει πολύ γρήγορα, τόσο γρήγορα όμως, που δεν μπορούν να συγχρονιστούν κόλποι και κοιλίες. Αποτέλεσμα αυτού του ασυγχρονισμού είναι η δυσλειτουργία της καρδιάς και η εμφάνιση αδυναμίας, ζάλης, δύσπνοιας και συγκοπής.

Συχνές αρρυθμίες είναι:

  • Η κολπική μαρμαρυγή
  • Ο κολπικός πτερυγισμός
  • Οι έκτακτες κοιλιακές συστολές

Πότε να υποψιαστώ ότι έχω αρρυθμία;

Τα συμπτώματα των αρρυθμιών είναι η ζάλη, η λιποθυμία, το αίσθημα παλμών (αίσθημα φτερουγίσματος στην καρδιά ή αίσθημα ότι η καρδιά χτυπάει έντονα). Επίση μπορεί να συνυπάρχουν κόπωση, δυσπνοια και εφίδρωση. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε συνδυασμό ή μεμονωμένα. Σε κάθε περίπτωση ο γιατρός είναι αυτός που κάνει τη διάγνωση.

[/read]

Leave a Reply